Å eie en elbil gir deg mange fordeler. Du sparer både miljøet og din egen økonomi, samtidig som du drar nytte av ulike goder på veien. Elbil er likevel relativt nytt i kommersiell sammenheng, og for mange er det mye usikkerhet rundt teknologien. Hvor lenge varer batteriene? Hva er avstanden en elbil kan kjøre? Hva slags reklamasjonsrett har man? Hvordan er vedlikeholdet av en elbil? Spørsmålene er mange og vi har laget en liste over de viktigste punktene når det gjelder kjøp og informasjon om elbil og elbil-teknologi.

Elbiler har kortere rekkevidde

Batteriteknologien går sakte men sikkert fremover. I dag ligger den likevel bak fossilt brennstoff når det kommer til utnyttelse av energien. Rekkevidden på elbiler er derfor kortere enn for biler som kjører på bensin eller diesel. Dagens elbiler dekker som regel behovet for hverdagsreisen.

«Forventet rekkevidde»

Billeverandørene angir at elbilene har såkalt «forventet rekkevidde» i kjøpsveiledningene sine. Forventet rekkevidde baserer seg på minimums- og maksimumsverdier ved fulladet batteri. Det betyr at et fulladet batteri – dersom batteriet ikke har feil eller mangler – alltid vil oppnå minimumsverdien. Over tid vil likevel batteriets kapasitet forringes, i tillegg til at rekkevidden påvirkes av en rekke faktorer, inkludert: kjørestil, topografi, og klima. Kalde batterier i snøvær gir for eksempel dårligere rekkevidde. Kjøpsveilederen tar hensyn til dette, men ikke til uvettig kjøring og bruk av bilen.

Batterienes kapasitet blir dårligere over tid

Det er mye usikkerhet rundt risikoen med batterier, noe som er en av grunnene til at mange avventer med å kjøpe elbil. Det er to sentrale spørsmål som går igjen:
• Hva er levetiden på batteriene?
• Hvor mye koster det å erstatte batteriet?

Svaret på første spørsmål er at kjøpsveiledningen vil angi hva som er forventet levetid på et batteri, enten i form av år eller kilometer.

På spørsmål to er svaret vanskeligere. Mange leverandører oppgir ikke kostnaden ved bytte av batteri, enten det dekkes av garanti eller ikke. Dette skyldes at teknologien fremdeles er ny, og at det derfor råder mye usikkerhet rundt forventningene av levetid og kostnad.

Tilgjengeligheten av ladestasjoner

Å eie en elbil for noen år siden kunne by på problemer hvis man gikk tom for strøm. Det var få eller ingen ladestasjoner, og ladetiden var vesentlig lengre. I dag finnes det svært mange ladestasjoner i Norge, spesielt i de største byene. Utbyggingen av ladestasjoner er noe som fortsetter, og du kan til og med lade bilen hjemme. Det finnes over 1800 ladestasjoner og over 7600 ladepunkter i Norge i dag.

Garanti og reklamasjonsrett

Garantien spesifiseres av leverandør. Reklamasjonsrett i Norge er 5 år på alle varer som er forventet å leve i mer enn 2 år. For en elbil og et batteri med forventet levetid på 3 år, vil altså reklamasjonsretten gjelde i 5 år. Reklamasjonsretten dekker ikke feil ved vanlig slitasje eller feil bruk.

Følg retningslinjene for service på batterier

Følger det med garanti, er det viktig at du følger garantivilkårene. Dette innebærer at man behandler bil og batterier etter overensstemmelse for bruk og vedlikehold etter hva som er spesifisert i dokumentene. Pålagt service må også gjennomføres for at garanti skal gjelde, og elbiler har i dag systemer som overvåker batteriet og passer på at du følger rutinene som leverandøren har pålagt. Garantien oppgis videre i kjørte kilometer og år, der det som oppnås først vil være gjeldende.

Fordeler med elbil

Elbiler er konkurransedyktig takket være godene som myndighetene har gitt dem. Dette inkluderer fordeler som er både økonomiske og praktiske, og er til for å kompensere for elbilenes korte rekkevidde og usikkerheten knyttet rundt batterikostnadene.