Dekkhotell blir mer og mer populært

Dekkhotell, eller hjulhotell, for lagring av dekk og hjul blir stadig mer populært. Mange har flere sett med bildekk hjemme, kanskje til og med til flere biler og dekk tar mye plass. Dersom lagringsforholdene ikke er optimale, kan det føre til kortere levetid på kostbare dekk. 

Dekkhotell inkluderer mer enn oppbevaring

Et dekkhotell tilbyr mer enn kun lagring av dekkene dine. I avtalen ligger også tjenester som skifte av dekk, grundig vask og kontroll av tilstanden til dekkene i løpet av lagringsperioden. Dermed kan du være sikker på at dekkene er i er i optimal stand for kjøring i den aktuelle sesongen. I tillegg har dekkhotell tilpassede lagringsplasser med jevn temperatur og sørger for riktig plassering av dekkene for lagringsperioden. Dette sørger for minimal slitasje og trygg lagring.

Dette får du ved lagring på dekkhotell hos Bertel O. Steen

  • Hjulskift er inkludert
  • Hjulene er forsikret
  • Vi sørger for lenger levetid ved riktig lagring
  • Vi vasker og rengjør  hjulene skikkelig før lagring
  • Vi kontrollerer dekkenes lufttrykk, mønsterdybde og holdbarhetstid
  • Vi kaller deg inn i god tid før det er på tide å skifte dekk

Riktig lagring av dekk

Dekk bør lagres på et kjølig, mørkt og tørt sted. Unngå oppbevaringssteder som en fuktig kjeller eller et sted med mye lys. Om du bruker dekkposer skjermer disse for direkte sollys og UV-stråling, men vær likevel oppmerksom på om temperaturen på lagringsplassen blir høyere av sollyset. 

Løse dekk uten felger bør lagres stående, mens dekk med felger med fordel bør lagres liggende, gjerne stablet oppå hverandre. Eventuelt kan dekk med felger også henges opp på en vegg.

Når du skifter dekk for sesongen er det lurt å gi dekkene som skal lagres en god vask, dette gjelder spesielt vinterdekk. Salt, skitt og veipartikler tærer på felgens overflate og kan føre til unødvendig slitasje.