5 fordeler du får som elbil-sjåfør

I dag er det ikke moms eller engangsavgift ved kjøp og leasing av elbil. Det betyr at dersom du velger en elbil gjør du et godt kjøp sammenlignet med tilsvarende bensin- eller dieselbiler. Momsfritaket er garantert av regjeringen ut 2020, og fritaket for engangsavgiften varer ut dagens stortingsperiode som går til september 2021.

Du får fritak fra bompenger eller redusert bompasseringstakst i hele landet. Her er det mye penger å spare hvis du pendler til og fra jobb hvor det er bompengestasjoner.

De aller fleste steder kan du bruke elbil i kollektivfeltet noe som gjør at du sparer tid i rushtrafikken. Unntaket er Oslo-området der denne regelen kun gjelder i rushtiden hvis du har med deg minst én passasjer. 

Med elbil får du parkere gratis på de fleste kommunale gateparkeringsplasser. Det er opp til hver enkelt kommune om de vil gi denne fordelen.

På enkelte ferger kan du ta med elbilen gratis, men husk at du fortsatt må betale for passasjerene.

  • Det er ikke moms eller engangsavgift ved kjøp og leasing av elbil
  • Fritak fra bompenger eller redusert bompasseringstakst
  • Kjøre i kollektivfeltet
  • Parkere gratis på de fleste kommunale gateparkeringsplasser
  • På enkelte ferger kan du ta med elbilen gratis

Vurderer du å kjøpe elbil? Så mye kan du spare.

Vurderer du å kjøpe elbil? Du kan spare ganske mye ved å kjøpe elbil. Du får reduserte driftskostnader til strøm, service, bomavgift og offentlig parkering. Den elektriske motoren som sitter i elbilen er svært energieffektiv og bruker kun en tredjedel av energien som bensin- og dieselbiler bruker. Det betyr at den er veldig billig i drift. Regner vi et snittforbruk på rundt 2 kWh per mil, sparer du minst fem kroner per mil på å kjøre med elbil. I tillegg koster det mindre å ha bilen på service fordi motoren krever mindre vedlikehold. 

Kan jeg lease en elbil?

ja, det er mulig og veldig vanlig å lease en elbil. Stadig flere av våre kunder setter pris på den tryggheten og forutsigbarheten som kommer med leasing. Uansett hva som skjer i (el)bilmarkedet, slipper du risikoen ved salg. Når leasingperioden er over, returnerer du bare bilen til Bertel O. Steen.

Slik fungerer leasing av privatbil.

Hvor mye bedre er elbiler for klima og miljø?

Utslippene fra en elbil avhenger av hvordan elektrisiteten den kjører på blir produsert. I Norge er vi så heldige at vi er selvforsynt med fornybar energi fra vannkraft. Det betyr at de daglige utslippene fra en elbil er tilnærmet null. Det er riktig at produksjonen av elbiler foreløpig forurenser noe mer enn produksjonen av bensin- og dieselbiler, men miljøbelastningen over tid er mye lavere. Det totale regnskapet er netto positivt og miljøgevinsten blir større jo lenger du kjører.

Jeg ser ofte at det står «forventet rekkevidde». Hva betyr det?

Forventet rekkevidde er et tall leverandørene oppgir i sin kjøpsveiledning. Den baserer seg på minimum- og maksimumsverdier ved fulladet batteri. Det vil si at et fulladet batteri – uten feil eller mangler – alltid vil oppnå minimumsverdien. Batteriets kapasitet vil imidlertid bli svekket over tid, og rekkevidden påvirkes også av andre faktorer, som kjørestil, terreng og klima. For eksempel vil kalde batterier om vinteren gi dårligere rekkevidde. 

Les mer: Så mye rekkevidde trenger du

Kjøper du elbil fra Bertel O. Steen for du vår elbilguide 

Kjøper du ny elbil fra en av våre forhandlere, får du en velkomstmappe med i bilen. Den inneholder blant annet urskive som du kan benytte på plasser som er gratis for elbil, elbilvokabular samt praktisk informasjon om elbil og lading.  

Se vårt store utvalg av elbiler.