Det er lurt å kjenne til de viktigste kravene som stilles til bildekk i Norge. Det gjelder både om du gjør jobben selv eller setter den bort til profesjonelle. 

10 enkle steg for riktig dekkskifte

 • Parker bilen på rett og fast underlag.
 • Husk håndbrekket.
 • Sørg for å bruke en stødig jekk. Som regel ligger jekken som følger med bilen under lokket i bagasjerommet. Sjekk instruksjonsboken.
 • Løsne hjulboltene på hjulet som skal skiftes før du jekker opp bilen.
 • Pass på å plassere jekken på riktig punkt under bilen for å unngå skader og uhell. Sjekk instruksjonsboken. 
 • Husk å aldri bevege deg under en bil som kun er støttet opp av en jekk.
 • Kontroller mønsterdybde før du setter på dekkene. Minimumskrav for sommerdekk er 1,6 mm, og 3 mm er gjeldende for vinterdekk. Vi anbefaler å holde deg godt innenfor dette minimumskravet.
 • Plasser dekkene riktig vei. Dersom dekkene har en spesiell rotasjonsretning anvises dette ofte ved hjelp av en pil på siden av dekket.
 • Skru hjulboltene inn i et diagonalt mønster og stram de gradvis til. Jekk ned bilen før du trekker skikkelig til, men ikke ta i for hardt. Det skal ikke knirke i boltene.
 • Sjekk lufttrykket før du kjører. Riktig lufttrykk for dekkene finnes i instruksjonsboka til bilen din.
 • Etter du har kjørt noen mil kan det være lurt å ta en ekstra sjekk for å se til at boltene sitter.

Piggdekk eller piggfrie vinterdekk?

I Norge finnes det både piggfrie vinterdekk og piggdekk med egenskaper som sikrer godt grep på både is og snø.

Vurder gjerne forholdene i områdene der du kjører mest når du skal velge nye vinterdekk. Det kan også være fint å vite om de ulike begrensningene for bruk av pigg- og piggfrie dekk.

Litt om piggdekk

Piggdekk er klart best på vanskelig føre som for eksempel våt is. Forskjeller på andre forhold varierer mindre, men kommer selvfølgelig an på det enkelte dekkets kvalitet og egenskaper. Kjører du med piggdekk, er det viktig at du har pigger på alle dekkene.

Piggdekk kan kjøres med fra 1. november. Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark kan du legge om allerede 16. oktober. I noen områder, særlig større byer, kreves det gebyr for kjøring med piggdekk.

Piggdekk skal av fra og med første mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er datoen 1. mai.

Disse datoene er ikke er absolutte. Generelt er det slik at kravet til tilstrekkelig veigrep veier tyngst og at føreren selv kan gjøre vurderinger basert på skjønn og sunn fornuft. Skal du eksempelvis opp og ned fra fjellet, kan du selv vurdere om kjøreforholdene krever at du legger om til piggdekk.

Litt om piggfrie vinterdekk

Piggfrie vinterdekk har ingen spesielle regler med datoer sliksom piggdekk. Her kan du bruke sunn fornuft og se an været i ditt nærområde. Det kan likevel være lurt å merke seg at piggfrie vinterdekk fungerer dårligere på sommerføre.

Så lenge holder et sett med dekk

Hvor lenge dekkene holder avhenger av flere faktorer. For eksempel vil hvor mye du kjører og hvilket underlag du kjører på, påvirke hvor godt dekkene dine holder seg eller slites.

Som regel sier vi at et sett med dekk bør holde ihvertfall tre sesonger. Det er viktig å følge med slik at dekkene du kjører med overholder minimumskravet for mønsterdybde for aktuell sesong. Vi anbefaler å holde deg godt over minimumskravet i dybde, gjerne med så mye som 1 mm.

Minimumskrav for mønsterdybde for sommerdekk er 1,6 mm.

Minimumskrav for mønsterdybde for vinterdekk er 3 mm.

Riktig oppbevaring av bildekk

Dekk som oppbevares skikkelig, varer lenger. Mørke, kjølige og tørre boder eller kjellere er perfekte oppbevaringsplasser for dekk. Unngå direkte sollys, høye temperaturer og UV-stråling. Bruk gjerne dekkposer til dette.

Dekk med felger bør lagres liggende. Gjerne stablet oppå hverandre eller hengende på veggen. Om du har løse dekk skal disse lagres stående. Ikke liggende eller hengende.

Juster gjerne dekktrykket før du skifter dekk. Da er det også større sannsynlighet for at dekkene har riktig trykk når de skal på bilen igjen.

Når du tar av dekkene er det også lurt å gi dem en liten vask. Dette gjelder spesielt vinterdekk da disse kan være dekket av mye salt, skitt og veipartikler som tærer på felgens overflate.