Vi har 38 servicepunkter fordelt over hele Norge. Vi selger tilbehør med god kvalitet som er tilpasset din bil.

Våre deler og vårt tilbehør er nøye testet og tilfredsstiller de høyeste kravene til kvalitet og sikkerhet. Det sikrer at tilbehøret passer sammen med bilen og forlenger levetiden for både bil og tilbehør.

Bertel O. Steen tar miljøansvar 

Det blir stadig sterkere krav og forventninger til miljøtiltak og miljøprofil i store bedrifter og organisasjoner. Bertel O. Steen har tatt en ledende rolle på dette feltet i bilbransjen, og et viktig element i konsernets arbeid er å miljøsertifisere alle sine bilforhandlere.

Bestill deler

Informasjon om bilen

Informasjon om deg

Velg forhandler

Eventuell kommentar/melding til verkstedet

Vedlegg