Elbil og rekkevidde: 6 tips for å nå lengre på vinterføre

Her finner du noen gode råd til hvordan du kan få mer ut av elbilen på vinteren.