Nøkkelen til en ny firmabil

Noen bedrifter foretrekker å eie alle bilene sine, mens andre foretrekker å lease. Leasing kan i mange tilfeller være det beste for fortjenesten på arbeidsplassen. Bil er, uavhengig av om de eies eller leases, en utgift for bedriften, men det er greit å holde kostnadene så lave og forutsigbare som mulig.

Derfor bør dere lease firmabil

Fordelene ved leasing av firmabil er mange:

•  Dere får helt nye biler
•  God oversikt over månedlige utgifter
•  Full bruksrett
•  Større økonomisk frihet
•  Fleksibilitet til å bytte bil
•  Leasing belaster ikke firmaets egenkapital
•  Bedriften slipper å selge bilen ved kontraktslutt

Ofte stilte spørsmål om leasing av firmabiler

Hvor lenge må jeg binde meg?
Minste bindingstid ved vår leasingkontrakt er 12 måneder.

Kan vi si opp kontrakten?
Dere kan si opp kontrakten etter den fullførte bindingstiden på 12 måneder, uavhengig av avtalt leieperiode.

Hva gjør vi ved feil og uforutsette problemer i leasingpeioden?
Garantien til bilen dekker feil og uforutsette problemer med bilen. Garantivilkårene varierer ut fra hvilket bilmerke dere velger.

Hvem har ansvaret for service og vedlikehold?
Kunden har ansvaret for å følge opp bilen med service og vedlikehold.

Hva skjer hvis jeg er uheldig og skader bilen?
Som med en firmabil du eier, er det du som er ansvarlig hvis bilen blir skadet. Dere kan selvsagt benytte dere av bilens forsikring hvis det skulle gå galt. Skulle bilen bli totalskadet faller leieavtalen bort.

Hvem i bedriften kan kjøre bilen?
Det er opp til bedriften å vurdere hvem som kan kjøre bilen. 

Hva skjer når vi skal levere tilbake bilen?
Bilen dere leaser leveres tilbake til forhandler. Her kontrollerer vi den for feil og mangler utover normal bruk og slitasje. Forhandler sjekker også at kilometerstanden er i henhold til kontrakten. Skulle kilometerstanden være høyere enn avtalt vil du bli fakturert for overkjørte kilometer.

Ta kontakt med din lokale Bertel O. Steen-forhandler for tilbud eller øvrige spørsmål!