Med vår innbyttegaranti vet du allerede på kjøpstidspunktet hva du får igjen for bilen på innbyttetidspunktet vi avtaler. Vi tar med andre ord risikoen for deg i et marked preget av endringer. Du velger selv om du ønsker å selge bilen tilbake til oss – eller beholde den.

Fordeler med billån med innbyttegaranti

  • Du eier bilen som ved et vanlig billån
  • Du vet hva du får igjen når du selger den
  • Du kan velge å beholde bilen
  • Ingen risiko for verditap

Slik fungerer billån med gjenkjøpsgaranti

Det som skiller dette billånet fra et tradisjonelt billån, er den todelte løsningen med restverdi og innbyttegaranti. Et lån med restverdi vil si at du betaler ned til beløpet vi avtaler bilen er verdt på tidspunktet du planlegger å selge den tilbake til oss. 

Vår forhandler regner ut et gjennomsnittlig verditap for bilen og baserer prisen på det. Du får en begrenset tidsperiode og kilometeravstand å forholde deg til. Når tiden er ute og kilometerstanden er nådd, selger du bilen tilbake til oss. Du har da kun betalt ned den delen av lånet som er bilens verditap.

Du velger selv om du vil selge eller beholde bilen

Du kan selvsagt velge å beholde bilen. Da opphører innbyttegarantien og restbeløpet må også nedbetales. Dette gir deg som bilkjøper ekstra fleksibilitet og trygghet. 

Betingelser for et billån med innbyttegaranti

Den avtalte innbytteprisen fordrer at serviceavtalen er overholdt og at bilen er i normal stand. Dessuten kan ikke bilen ha kjørt mer enn avtalt antall kilometer.

  • Lånet forutsetter maks antall kilometer
  • At du overholder bilens serviceprogram 
  • Normal slitasje
  • Bilen holdes original med sertifiserte deler fra et autorisert verksted

Bestill pristilbud