Hopp til hovedinnhold
Dekk på dekkhotell

Hvordan var det med piggdekk og regler igjen?

24.09.2022

I Norge er det forbudt å bruke piggdekk fra første mandag etter påske og frem til 1. november, foruten i de tre nordligste fylkene hvor datoen er fra 1. mai til 15. oktober. Men det fins unntak til reglene.

Hvem kan bruke piggdekk?

Visste du at det er du som sjåfør som er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep? Derfor er det også opp til deg å vurdere om du mener bilen din trenger piggdekk om vinteren eller om det gir tilstrekkelig med veigrep med piggfrie vinterdekk.

Piggdekk eller piggfrie vinterdekk?

I Norge finnes det både piggfrie vinterdekk og piggdekk med egenskaper som sikrer godt grep på både is og snø. Vurder forholdene i områdene der du kjører mest når du skal velge nye vinterdekk.

Piggdekk er klart best på vanskelig føre som for eksempel våt is. Forskjeller på andre forhold varierer mindre, men kommer selvfølgelig an på det enkelte dekkets kvalitet og egenskaper. Kjører du med piggdekk, er det viktig at du har pigger på alle dekkene.

Når kan du kjøre med piggdekk

Piggdekk kan kjøres med fra 1. november. Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark kan du legge om allerede 16. oktober. I noen områder, særlig større byer, kreves det gebyr for kjøring med piggdekk.

Piggdekk skal av fra og med første mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er datoen 1. mai.

Disse datoene er ikke er absolutte. Generelt er det slik at kravet til tilstrekkelig veigrep veier tyngst og at føreren selv kan gjøre vurderinger basert på skjønn og sunn fornuft. Skal du eksempelvis opp og ned fra fjellet, kan du selv vurdere om kjøreforholdene krever at du legger om til piggdekk.

Sett dekkene riktig på

Mange dekk har en pil som viser rulleretning og eventuelt inside/outside. Pass på at slike dekk monteres riktig for å oppnå optimalt veggrep.