Du bør alltid sørge for å ha et skademeldingsskjema tilgjengelig i bilen. Det er en enkel måte å sikre at all informasjon blir dokumentert ved skader og uhell.

Skademeldingen er til for å beskrive detaljer omkring trafikkuhellet og fungerer som viktig dokumentasjon og bevis dersom flere parter er involvert i uhellet.