Konstruksjonssikkerhet

Frontruten er en integrert del av bilens konstruksjon og er en bærende del av karosseriet i moderne biler. Den bidrar til opptil 30 % av bilens stivhet. Det er derfor svært viktig at både frontruten og produsentens angitte limkvalitet benyttes ved frontruteskift. Originale frontruter er perfekt tilpasset hver modell med tanke på nøyaktig passform, bøyekurver og materialegenskaper og har gjennomgått meget strenge kvalitetskontroller. Ruteskift eller reparasjon gjennomført hos en av våre faglærte mekanikere sikrer deg at din bils sikkerhet ikke forringes etter utbedring av skade.

Samspillet med bilens sensorer

De fleste av våre modeller har nå avanserte sikkerhetssystemer som bruker kameraer og andre sensorer montert på innsiden av frontruten. For at disse sensorene skal fungere optimalt må frontruten ha helt riktig bøyekurve og optiske egenskaper. En original frontrute sørger for at bilens assistansesystemer fungerer som de skal. Bertel O. Steen har riktig verktøy til våre biler for skifte og kalibrering av sikkerhetsutstyr.

Sikt

Originale vindusviskere er tilpasset bøyekurven til den originale frontruten for å være mest mulig effektive. Bruk av original frontrute gir deg optimal sikt under vanskelige kjøreforhold.

Hva koster det? 

Reparasjon av steinsprutskade er kostnadsfritt for deg så lenge du har delkasko eller kasko. Dersom skaden er stor og frontruten må skiftes, tilkommer en egenandel. Størrelsen på denne egenandelen avhenger av avtalen med ditt forsikringsselskap.

Vil du vite mer om ? Les som er utarbeidet i fellesskap av forsikringsbransjen, bilbransjen og de ledende aktørene i glassbransjen.