Peugeots assistansesentral er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. De reiser ut til deg i løpet av kort tid, enten du er på veien eller hjemme, og de setter deg også i kontakt med din forhandler ved behov.

Du får hjelp fra Peugeot Assistanse i hele bilens garantiperiode.

Peugeot Assistanse

Innland: +47 800 30 022
Utland: +47 67 90 95 99