For å få en konkret og mest mulig representativ sammenligning av leasing og kjøp med billån har vi valgt ut to forskjellige bilmodeller i ulike prisklasser: Mercedes-Benz GLC og Peugeot 308. Vi har bevisst unngått elektriske biler, da disse uansett kommer dårligere ut med leasing.

– I Norge er det fortsatt sånn at elektriske biler er fritatt fra merverdiavgift. Det vil si at muligheten til – og fordelen ved – å trekke fra dette ved leasing forsvinner. Da blir det som regel en del dyrere å lease enn å kjøpe disse bilene, sier leder for salg og partnere i Bertel O. Steen Finans og Easly, Paul Halvorsen.

Han jobber daglig med spørsmål rundt de ulike formene for bilfinansiering, samt fordeler og ulemper ved disse.

Nedenfor ser du resultatet av utregningene Halvorsen har utført.

illustrasjon

Tips: Din nærmeste Bertel O. Steen-forhandler kan hjelpe deg å regne ut hva som lønner seg i ditt spesifikke tilfelle.

Mer forutsigbart, mindre fleksibelt

Basert på utregningene ser vi at det i begge disse enkelttilfellene er billigere med leasing enn billån over en periode på tre år med de gitte forutsetningene. Likevel er det flere faktorer som kan gjøre om på dette regnestykket: Da risikoen på bilens faktiske restverdi ligger hos eier ved kjøp, vil en uventet restverdi ha innvirkning på den totale kostnaden ved denne finansieringsformen. Størrelsen på egenkapitalen vil også utgjøre en forskjell i regnestykket, uavhengig av finansieringsform.
Halvorsen poengterer at det er fordeler og ulemper med begge finansieringsmetodene utover det rent økonomiske.

– Hovedfordelen med leasing er forutsigbarheten. Du vet eksakt hva det vil koste deg over en periode på tre år, gitt normal slitasje. Samtidig slipper du å binde opp kapital, sier Halvorsen og legger til:

– På den annen side gir leasing deg mindre fleksibilitet. Det vil være både dyrere og mer komplisert å bytte bil før avtaleperioden er utløpt dersom det skulle være behov for det, sier han.

Bestill pristilbud

Leasing er trygt og enkelt

Frykten for dyre reparasjonskostnader ved tilbakelevering av bilen etter endt avtaleperiode nevnes ofte som et ankepunkt mot leasing. Unormal slitasje og/eller skader på bilen som resulterer i ekstrakostnader for forbrukeren hører derimot med til sjeldenhetene, og er noe som ikke bør veie tungt på vektskålen.

– Det er heldigvis ikke sånn at en forhandler bare kan synse seg frem til hva kunden må betale for og ikke. Bilbransjen har klare felles rutiner på hva som anses som normal slitasje, og dersom det oppstår uenigheter vil en nøytral tredjepart komme inn og avgjøre, sier Halvorsen.

Ta kontakt med din forhandler for korrekt utregning
Da veldig mange ulike faktorer vil spille inn på det totale regnestykket er det viktig å presisere at resultatet i de nevnte eksemplene ikke nødvendigvis er representative i andre tilfeller. Halvorsen oppfordrer deg derfor til å ta kontakt med Bertel O. Steen for å sikre at du tar et best mulig valg basert på dine forutsetninger.

– Med de dataprogrammene vi har tilgjengelig er det enkelt å regne ut hva som lønner seg økonomisk i ett spesifikt tilfelle. Ta kontakt med din nærmeste forhandler, så får du hjelpen du trenger til å gjøre et trygt og riktig valg, sier han.

Usikker på hva du bør velge? Ta kontakt med din nærmeste Bertel O. Steen-forhandler

PS: I 2020 var 28 prosent av alle bilene som ble levert ut hos Bertel O. Steen Detalj leasing-avtaler. Dette er en nedgang på to prosent siden 2019, som hovedsakelig skyldes større salg av elbiler.