Derfor bør du levere bilen til jevnlig service

En bil som blir tatt vare på, varer rett og slett lenger. En service gir deg også en ekstra trygghet som sjåfør når du vet du kjører en sikker bil som er sjekket av fagfolk.

Du sikrer garanti og reklamasjonsrettigheter

Å følge bilens serviceprogram sikrer garanti og reklamasjonsrettigheter på bilen din. En bil med et servicehefte som vitner om regelmessig service holder også verdien på bilen oppe og kan sørge for et enklere salg til en bedre pris.

Service på bilen forebygger

Bilen din blir kontinuerlig utsatt for store og små påkjenninger ved bruk, og den utsettes for slitasje fra vær og vind. Små uregelmessigheter og feil kan fort vokse seg store. Det kan være fristende å utsette slike reparasjoner, men det kan koste deg dyrt og ikke minst gå ut over driftssikkerheten. 

Slitte deler blir byttet i tide

Bilen blir sjekket etter produsentens serviceskjema, som består av en rekke punkter. Deler vi oppdager slitasje på blir byttet ut. Alt av utskifting og eventuelt andre reparasjonskostnader blir du informert om i god tid, slik at du får tatt en avgjørelse i samråd med oss.  

Hvor ofte skal bilen på service 

Nye biler sier som regel fra når det er på tide med service. Er du registrert i vårt serviceprogram, og har en bil som ikke melder fra, kaller vi deg inn. Hvor ofte du blir kalt inn varierer fra bilmerke og bilmodell, men det vanligste er annethvert år eller etter et visst antall kjørte kilometer.

Verdt å vite om service på merkeverksted

Merkeverksteder spesialiserer seg på enkelte bilmerker og holder seg oppdaterte på produsentenes siste teknologi og programvare. Når du velger et merkeverksted tilbys for eksempel ofte mobilitetsgaranti utover det som er lovpålagt og du kan være helt trygg på at mekanikerne har den rette kompetansen for reparasjon og service på bilen din.

Du får ekstra mobilitetsgaranti

Mobilitetsgaranti vil si at vi leverandøren av bilen din garanterer at bilen går frem til neste service. Selvforskyldte uhell som for eksempel drivstoffmangel eller kollisjon dekkes ikke av mobilitetsgarantien, men om bilen din stopper som følge av en feil du selv ikke har skyld i, dekkes kostnader som følger av driftsstansen. 

Mobilitetsgarantien gjelder som regel frem til første service og videreføres dersom service blir gjennomført hos et sertifisert merkeverksted. 

Våre mobilitetsgarantier strekker seg lenger enn det som er lovpålagt, og opprettholdes dersom du gjennomfører service fast hos oss.

Dette foretar vi oss når bilen er inne til service

Hva som gjøres ved en rutinemessig service, varierer etter serviceintervall, bilmerke og bilmodell. For bensin- og dieselbiler innebærer en service som regel:

  • Skifte av olje og filter
  • Skifte av pollenfilter
  • Kontroll av bremser
  • Sjekk/skifte av tennplugger, bremsevæske, frostvæske og girolje

Service på elbiler

Elbiler har færre deler enn en vanlig biler på fossilt drivstoff og krever derfor ofte litt mindre på service, men skifte av bremsevæske og pollenfilter er helt vanlig. I tillegg kontrolleres bremsene og styreenheter, kartverk og programvare oppdateres etter behov.

Service er ikke det samme som EU-kontroll 

En EU-kontroll er en sikkerhetssjekk av bilen din og lovpålagt. Service er frivillig, men vi fraråder å ikke følge bilens serviceprogram.