Hopp til hovedinnhold
Kjetil Birkely, dekkansvarlig hos Bertel O. Steen Buskerud

Kontrollér om du har farlig slitte dekk på bilen din

18.11.2022

Alt for mange kjører rundt med gamle, slitte eller dårlige bildekk, ofte uten å være klar over det selv eller konsekvensene det kan medføre. Slik sørger du for å ikke være en av dem.

Så ofte bør du skifte dekk

– Dekkene er de eneste flatene på bilen som er i kontakt med veien, og da sier det seg selv at dekkenes tilstand og gripeevne har stor betydning for den totale sikkerheten, sier Kjetil Birkely, dekkansvarlig hos Bertel O. Steen Buskerud.

Ifølge en undersøkelse utført av InFact på vegne av NAF, har mer enn 28 prosent av de spurte unnlatt å sjekke mønsterdybden i dekkene sine. Samtidig sier nesten 15 prosent at de kjører på for gamle dekk eller at de ikke kjenner til dekkenes alder.

– Uavhengig av mønsterdybde og slitasje på dekkene, bør du skifte dekk etter maksimalt seks år. Da vil gummiblandingen ha hardnet såpass mye at dekkets egenskaper er kraftig redusert, sier Birkely.

Mønsterdybde sommerdekk og vinterdekk

Anbefalt minimum mønsterdybde på sommerdekk er 3 millimeter og 4 millimeter for vinterdekk. Lovens minstekrav til dekkenes mønsterdybde er 1,6 millimeter på sommerdekk og 3 millimeter på vinterdekk. Likevel anbefales det å bytte i god tid før dekkene dine har så lite mønster igjen.

Etter 1. november gjelder ikke minimumsgrensen for sommerdekk på 1,6 millimeter. Vinterbestemmelsen gjør at selv om føret tillater sommerdekk etter denne datoen, kan du faktisk bli bøtelagt dersom du kjører med sommerdekk under 3mm etter 1.november. Vegvesenet fraråder å bruke sommerdekk på vinterstid, da man ikke vil oppnå tilstrekkelig veigrep - få millimeter kan altså utgjøre store sikkerhetsforskjeller.

Tabell over mønsterdybde og dekkenes kontaktflate

Når bør man bytte ut slitte dekk?

– Vi anbefaler å bytte ved 3mm på sommerdekk og 4mm på vinterdekk, enkelt og greit fordi disse millimeterne har enormt mye å si for veigrepet, og i verste fall kan være med å redde liv, sier dekksjefen.

Dersom du kjører i 75 km/t på en vei med 3 mm vann-nivå, vil dekkets kontaktflate med veien reduseres med hele 58 prosent dersom du kjører med mønsterdybde på 1,6mm, fremfor et dekk som har 8-10mm mønsterdybde.

Sjekk av mønsterdybde med mønsterdybdemåler

Sjekk lufttrykket jevnlig

Både for høyt og for lavt lufttrykk reduserer dekkenes yteevne, og vil påvirke både grepsegenskapene, kjørekomforten, drivstofforbruket og dekkenes slitasje.

– For de aller fleste av oss er det å sjekke lufttrykket jevnlig en overkommelig og enkel oppgave som sparer både miljøet og lommeboka. Og viktigst av alt; det kan forhindre ulykker. Det er en liten jobb med store gevinster, sier Birkely.

Hvor mye luft du skal ha i dekkene avhenger i hovedsak av bilen og ikke dekkene. Denne informasjonen finner du dermed i bilen, enten i bensinlokket, i karmen på førerdøra eller i bilens instruksjonsbok.

– Som en følge av at vi har et litt annet klima og litt andre kjøreforhold her oppe i nord enn i resten av Europa, vil jeg generelt anbefale å fylle litt mer luft enn det som er oppgitt i bilens instruksjoner. Legg gjerne på 0,1 - 0,2 bar ekstra sommerstid, og på vinteren kan du gjerne legge på ti prosent ekstra utover det som er oppgitt i bilens instruksjoner, sier Birkely.