Hopp til hovedinnhold
Elbil på gresseng

5 grunner til å velge elbil

18.11.2022

80 prosent av alle nybiler som selges i dag er helelektriske. Likevel vet vi at mange er usikre på hvorvidt de bør velge elektrisk eller ei. Her er fem grunner til å velge elbil.

5 gode grunner til å velge elbil

  • Rimeligere å anskaffe elbil
  • Gratis eller reduserte bom- og fergeavgifter
  • Du kan spare tid på å kjøre i kollektivfelt
  • Rimeligere eller gratis parkering
  • Reduserte kostnader og utgifter

1. Rimeligere å anskaffe elbil

I dag er det ikke moms eller engangsavgift ved kjøp og leasing av elbil i Norge. Det betyr at dersom du velger en elbil gjør du et godt kjøp rent økonomisk sammenlignet med tilsvarende bensin- eller dieselbiler.

Momsfritaket og fritaket for engangsavgiften varer ut 2022, men det er forventet en reduksjon i fritaket fra og med 2023.

For å sikre full avgiftslette kan det derfor være lurt å velge en bil med garantert levering i 2022. Se våre elbiler med garantert levering i 2022 her.

2. Reduserte bom- og fergeavgifter

Som fører av en elbil får du fritak eller redusert kostnad for bompasseringer i hele landet. Pendler du for eksempel til og fra jobb på bombelagte veier, kan det være svært mye penger å spare.

I likhet med bombelagte veier kommer du også langt bedre økonomisk ut av fergeturer dersom du kjører elbil kontra fossildreven bil.

3. Spar tid ved å kjøre i kollektivfelt

Hovedregelen er at elbiler kan benytte seg av kollektivfelt, hvilket kan spare deg for mye tid og frustrasjon i stillestående køer. Regelen kommer dog med noen unntak på enkelte strekninger, som for eksempel tidsbegrensninger og/eller krav om at du må ha med deg minimum én passasjer for å kunne benytte enkelte kollektivfelt.

4 Rimeligere eller gratis parkering

Med elbil får du parkere avgiftsfritt eller med minimum 50 prosent avslag på fullpris, på de fleste kommunale gateparkeringsplasser. Det er opp til hver enkelt kommune om de vil gi denne fordelen.

5. Reduserte utgifter

Som elbileier i Norge i dag kan du først og fremst spare mye penger på drivstoff. Den elektriske motoren som sitter i elbiler er svært energieffektiv og bruker kun en tredjedel av energien som en bensin- eller dieselbil bruker. Det betyr mindre utgifter til «drivstoff».

Hvor mye du kan spare avhenger av modell, vær- og føreforhold, strømpris, drivstoffpris, samt hvor og når du lader. Lader du hovedsakelig hjemme, vil du fort kunne oppnå en besparelse på inntil 80 til 90 prosent sammenlignet med om du skulle fylt tanken med bensin eller diesel.

En elektrisk motor har også færre bevegelige deler og krever derfor mindre vedlikehold. Kjøper du en elbil, kan du vinke farvel til kostnader som oljeskift og bytting av tennplugger. Resultatet er betydelig lavere service- og vedlikeholdskostnader.