Interiøret i en Kia e-Niro

Rekkevidde på elbil - hvor mye trenger du?

19.10.2021

Vurderer du elbil eller hybrid og lurer på hvor mye rekkevidde du trenger? Les vår guide til å beregne rekkevidden du trenger for å få fullt utbytte av din nye bil!

Så mye rekkevidde trenger du

Rekkevidden på nye elbiler forbedres stadig, og det finnes i dag en rekke elbiler på det norske markedet som dekker behovene til de aller fleste.

Slik beregner du hvor mye rekkevidde du trenger

Vår anbefaling er at du kjøper en elbil med rekkevidde nok til å dekke to dager med hverdagskjøring på vinterstid. Vi vet at elbilers rekkevidde kan minke med helt opp til 30 % på kalde dager.

Eksempel på regnestykke: Bruker du bilen hovedsakelig til å kjøre til og fra jobb, og strekningen én vei er 4 mil, trenger du en elbil med rekkevidde på 16 mil (4x2x2) for å få glede av bilen på vinterstid. Kjøre du ofte lengre, også om vinteren, anbefaler vi at du kjøper en elbil med en rekkevidde som tar høyde for dette.

Hva betyr «forventet rekkevidde»?

Forventet rekkevidde er et tall leverandørene oppgir i markedsføring og i kjøpsveiledningen. Den baserer seg på minimum- og maksimumsverdier ved fulladet batteri.

Det vil si at et fulladet batteri – uten feil eller mangler – alltid vil oppnå minimumsverdien.

Batteriets kapasitet vil imidlertid bli svekket over tid, og rekkevidden påvirkes også av andre faktorer, som kjørestil, terreng og klima. For eksempel vil kalde batterier om vinteren gi deg dårligere rekkevidde.

Elektrisk rekkevidde på hybridbiler

Den elektriske rekkevidden på hybridbiler er kortere enn for elbiler. Da hybridbiler også kan kjøre på vanlig drivstoff, risikerer du ikke at bilen stopper når den går tom for strøm. Vår anbefaling er å kjøpe en hybrid som minimum kan dekke kjørebehovet på en hverdag i årets varmere måneder.

Forhold som påvirker rekkevidde

Lave temperaturer vinterstid og kjøring i oppoverbakke er de største synderne når det kommer til å redusere rekkevidden du har tilgjengelig.

Råkjøring og kraftig akselerasjon med mye gass og brems reduserer også rekkevidden. Med en behagelig og tilpasset kjørestilen vil du komme lengre på en lading.

I tillegg er antall passasjerer, mengden bagasje, takstativ eller takboks, faktorer som spiller negativt inn på rekkevidden.

Les også: Elbil og vinterføre - slik optimaliserer du rekkevidden

Ny målestandard gir mer realistisk rekkevidde

Nylig ble målestandarden for rekkevidde på elbiler endret. Mens rekkevidde tidligere ble oppgitt basert på NEDC-målemetoden, er det fra 2020 WLTP-målemetoden som gjelder.

WLTP ble innført for å kunne gi deg som kjøper et mer realistisk mål på den faktiske rekkevidden. Vær likevel oppmerksom på at rekkevidden du har tilgjengelig kan reduseres med opp til 30% fra oppgitt rekkevidde ved kjøring om vinteren.

WLTP - den nye standard for måling av rekkevidde

WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) er betegnelsen på den nyeste målemetoden brukt for å oppgi maksimal rekkevidde på elbiler og plug-in hybrider. WLTP ble innført i Norge fra januar 2020.

Alle nye elbiler som registreres skal følge WLTP-standarden. Testen er veiledende og foregår i kontrollerte omgivelser.

Norske vintertemperaturer og kuperte landskap med store høydeforskjeller, fører til at oppgitt og tilgjengelig rekkevidde ikke alltid stemmer overens i virkeligheten. WLTP er likevel bedre og mer presis enn tidligere målemetoder, og kan brukes til å sammenligne ulike elbilers rekkevidde.