I denne artikkelen kan du lese om:

 1. Fordeler med en ladeboks
 2. Slik får du installert en ladeboks
 3. Slik sikrer du nok strøm til lading av elbil hjemme
 4. Lading i vanlig stikkontakt

Det å lade en elbil krever mye strøm levert over lang tid. Stikkontaktene du har i veggen hjemme er ikke konstruert for å tåle denne belastningen. For at du skal kunne lade trygt hjemme, er det helt nødvendig at du får installert en ladeboks. En ladeboks er spesiallaget for å tåle høy belastning over lengre tid, og den varsler også hvis noe er galt.

Når du kjøper en ny elbil eller ladbar hybrid, følger det med en lader tilpasset stikkontaktene hjemme. Disse kalles nødladere. Vi fraråder bruk av nødladere til regelmessig lading av elbiler eller hybrider.

Fordeler med en hjemmelader:

 • Du er sikker på at du følger DSB sine forskrifter
 • Du får ladet batteriet raskere
 • Du kan stille inn ladetiden selv for å tilpasse deg ulik strømpris gjennom døgnet
 • Du reduserer risikoen for brann
 • Du får samme strømforbruk som med vanlig stikkontakt

Slik får du installert en hjemmelader

Vi anbefaler at du bestiller en ladestasjon hos din forhandler. Dette kan du også enkelt gjøre når du kjøper elbil hos oss. Vi tilbyr ulike løsninger som kan tilpasses ditt behov. Vi tar også hånd om monteringen hjemme hos deg og sikrer at denne blir utført av en autorisert installatør.

Slik går du frem:

 • Kontakt en av våre forhandlere og be om et tilbud på hjemmelader.
 • Du vil så bli kontaktet av en installatør som vil finne en optimal løsning for din bil og strømkapasiteten i boligen din. Bor du i et borettslag, må du alltid kontakte styret først for å høre om hvilke muligheter som finnes.
 • Når du og installatøren har blitt enige om et produkt som passer dine behov best, avtaler dere tidspunkt for selve installasjonen.

Har du allerede elbil eller ladbar hybrid, men mangler hjemmelader, kan du også kontakte en av våre forhandlere eller din lokale elektriker for et tilbud.

homeCLU - Mer strøm til lading av elbil hjemme

homeCLU er utviklet av DEFA, og bidrar til at du får optimalisert utnyttelsen av den tilgjengelige strømmen du har hjemme. homeCLU monteres i sikringsskapet og måler hvor mye strøm du bruker i huset. Den tildeler den tilgjengelige strømmen direkte til ladestasjonen, og du vil kunne lade mer effektivt når øvrig strømforbruk er lavt (for eksempel om natten).

Ikke lad elbilen i vanlig stikkontakt

Det er fortsatt mange elbileiere som lader bilen via en vanlig stikkontakt i kombinasjon med nødladekabelen som følger med bilen. Vi fraråder denne lademetoden i det daglige, men det kan fungere som en reserveløsning de gangene man ikke har tilgang til en ladeboks. 

Lader du regelmessig med nødladekabelen, må du få lagt opp en egen kurs til elbilen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har da følgende krav og anbefalinger som du bør følge:

 • Sørg for at stikkontakten sitter godt i støpselet – da unngår du varmegang. Det anbefales å finne noe som kan avlaste ladekabelen for å unngå skader og slitasje på stikkontakten i veggen. Heng «kladden» på en krok eller lignende.
 • Det må være god kontakt i stikkontakten.
 • Du må ha en egen kurs til lading av elbil med maks 10 ampere.
 • Kursen må ha jordfeilbryter type B.

Ta kontakt med en av våre forhandlere hvis du har spørsmål eller ønsker å installere en hjemmelader.