Innhold:

Hva er kW?

Vi måler energimengden i kilowattimer (kW), som er en kombinasjon av tid, spenning og strømstyrke.

Hva er en ladepistol?

En ladepistol er betegnelsen på støpselet som sitter på ladekabelen. Andre ord som brukes er kontakt, støpsel eller plugg.

Hva er Schuko?

Den vanlig husholdningskontakten du har hjemme i veggen heter på fagspråket Schuko (etter tyske Schutzkontakt, som betyr beskyttelseskontakt). Skal du lade regelmessig via Schuko-kontakten må du ha egen kurs til elbilen med jordfeilbryter type B, og kursen må gi maks 10 ampere ladeeffekt.  Selv om det er mulig å lade elbilen i en slik kontakt, anbefaler vi å installere en ladestasjon. Dette kan også gi en fordel av høyere ladehastighet. Les mer om hvorfor du bør installere en ladestasjon hjemme her.

schuko kontakt
 

Hva er «Mode»?

«Mode» eller modus sier noe om kontakt med strømkilde og hvor mye strøm som føres. Dette er noe du som elbilist ikke trenger å ta aktiv stilling til da de fleste moderne biler støtter alle moduser. Det kan likevel være greit å vite hva en «mode» innebærer.

Mode 1: Lading fra jordet stikkontakt

Mode 2: Landing fra jordet stikkontakt med kontrollenhet på kabelen

Mode 3: Tilkobling til ladepunkt. Dette kan enten være en Mode 3-hurtiglader eller en fastmontert hjemmelader

Mode 4: Tilkobling til en hurtiglader med CHAdeMO- eller CCS-oppsett

Hva er hurtigladere?

Hurtigladere er, som det fremkommer i ordet, ladere som tilfører strøm raskere enn ved vanlig lading. Med hurtigladere kan du lade fra 0 til 80 prosent på mellom 15-30 minutter, avhengig av bilens batterikapasitet. Når bilen har nådd 80% tar det dobbelt så lang tid å lade. For at en lader skal kunne defineres som en hurtiglader må den ha en effekt på minst 22 kW. Norske hurtigladere som vi finner langs større veier ligger på rundt 40 til 50 kW.

Kontakter for hurtiglading

Når man skal hurtiglade er det to kontakter som gjelder: CHAdeMo (kort for Charge de Move) og CCS (kort for Combined Charging System). Elbilen din støtter kun én av disse kontaktene. Mange hurtigladestasjoner har kabler til både CCS og CHAdeMO, der kun én kan brukes om gangen. Disse har betegnelsen multistandard hurtigladestasjon.

CHAdeMO

CHAdeMO-kontakten er kun for hurtiglading og har en effekt på 50 kW, men støtter opptil 100 kW i ladeeffekt. Biler som har støtte for CHAdeMO har en egen kontakt for dette, i tillegg til en vanlig Type 1- eller Type 2-kontakt for å ta imot vekselstrøm fra hjemmeladestasjonen eller Schuko. CHAdeMo benyttes som oftest på asiatiske elbiler og produsenter som Citroën, Honda, Mazda, KIA, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Subaru, og Toyota tilbyr biler som er kompatible. Tesla kan også lade fra CHAdeMO-kontakt med egen adapter.

CCS

CSS (også kjent som combo) består av en normal Type 2-kontakt med to ekstra pinner. Denne kombinasjonskontakten støtter oftest opptil 86 kW ladeeffekt, mens de fleste hurtigladere i dag har en ladeeffekt på 50 kW. Nye ladere som settes opp fremover vil støtte opptil 150-350 Kw, noe som vil gi veldig rask lading dersom bilen din har støtte for høyt strøminntak. CSS er den europeiske standarden som blant annet Audi, BMW, Ford, Porsche og Volkswagen står bak.

Hva er normallading og semihurtiglading?

Normallading er lading opp til 2,5 kW via stikkontakt med ladekabel. Semihurtiglading eller flexilading er lading opp til 22 kW fra en hjemmeladestasjon eller en ladestasjon med eget uttak for semihurtiglading. Her er det viktig å huske at du må ha med din egen (mode 3) ladekabel av Type 1 eller Type.

Kontakter til normallading og semihurtiglading

Type 1

Type 1 (også kjent som Yakazi-plugg) brukes til normallading og er vanligst blant amerikanske og asiatiske elbiler. Type 1 har fem stikk og trenger en Type 1 til Type 2-kabel om du skal lade fra ladeboksen hjemme eller via en offentlig ladestasjon. Type 1 er i utgangspunktet tilpasset det amerikanske strømnettet.

Type 2

Type 2 brukes også til normallading, er den vanligste ladekontakten og også den europeiske standarden. Alle nye ladestasjoner i Oslo kommer med Type 2, og gjelder for vekselstrøm med ladeeffekt fra 1,5 kW til 43 kW. Alle ladestasjoner som ikke har fast kabel benytter seg av en Type 2-kontakt. Ved å bruke en Mode 3-kabel som er tilpasset bilen kan både biler med Type 1-kontakt og Type 2-kontakt lade fra den samme ladestasjonen.