Biltype

Når du har tenkt gjennom dine behov for en bil, kan det være lurt å se på hvilke biltyper som kan dekke behovene. Biltype sier noe om karosseriet, altså formen på bilen, hvor mye plass det er i den og til en viss grad om kjøreegenskapene.

Hva kjennetegner de ulike biltypene?

Begrepene blir ofte litt blandet når man snakker om ulike biltyper. Veldig forenklet kan du skille mellom liten, mellomstor og stor biltype.