Hva har du råd til, og hvilke kostnader må du ta høyde for?

Når du skal kjøpe bil og vurderer hva du har råd til, er det flere ting utover selve bilprisen det er viktig å ta med i beregningen. Dette gjelder enten du skal kjøpe eller lease, eller om valget står mellom ny eller brukt bil.

Kostnader ved å eie bil

  • Drivstoff
  • Rentekostnader
  • Verdifallet på bilen
  • Forsikring
  • Trafikkforsikringsavgift (årsavgift)
  • Service- og verkstedkostnader
  • Bompenger og parkering

Så mye koster drivstoff

Tradisjonelle fossildrevne biler trenger bensin eller diesel, elbiler trenger strøm. Dette koster penger. Hvor mye avhenger av hvor mye du kjører og hvor mye drivstoff bilen bruker.

Kjøper du en bensinbil som i snitt bruker 0,7 liter bensin per kjørte mil, du kjører 15.000 kilometer i året med en gjennomsnittlig bensinpris på 16 kroner/literen, vil du årlig bruke 16.800 kr på bensin. Det tilsvarer 1.400 kroner i måneden. Gjennomsnittsprisen for diesel er normalt 1 til 2 kroner lavere per liter.

Kostnaden blir noe lavere hvis du kjøper en elbil. Hvor og når du lader, er avgjørende. Hurtiglading langs hovedveiene kan være kostbart, og lader du hovedsakelig her, kan prisen fort nærme seg det du betaler for bensin eller diesel. Lader du først og fremst hjemme, vil kostnaden være omtrent 10-20% av prisen du betaler for å fylle tanken med bensin. Nøyaktig kostnad avhenger av strømavtale, type bil, kjøremønster og sesong, samt om du må investere i en hjemmelader eller ikke.

Rentekostnad på billlån

Renter er enkelt forklart det du betaler banken hver måned for å låne penger der, utover de månedlige avdragene. Rentekostnaden avhenger av rentesats, lånebeløpet og nedbetalingstiden.

Har du tilgjengelig egenkapital, vil belåningsgraden bli mindre, og du vil kunne få en bedre rente. Jo lavere lånebeløp og jo fortere du betaler ned lånet, jo mindre vil rentekostnaden din bli.

Samtidig er det viktig å tenke på at det å bruke oppsparte midler også medfører en rentekostnad, i form av tapt innskuddsrente.

Da renten på et billån i de fleste tilfeller er dårligere enn innskuddsrenten på en sparekonto, vil du som regel komme bedre ut økonomisk hvis du har mulighet til å spytte inn oppsparte midler i billånet.

Verdifall på bil

Verdifall, eller verditap, er differansen mellom prisen du kjøper bilen for, og prisen du får igjen når du selger.

Verdifallet er en kostnad mange glemmer å ta med i sine beregninger når de skal se på totalkostnadene for det å eie en bil. Faktum er at verdifallet i de fleste tilfeller faktisk er den største kostnaden, uansett om du kjøper ny eller brukt bil.

Hvordan beregne verdifall på bil?

Kjøper du nybil, kan du forvente et verdifall det første året på rundt 20%. Det andre året vil fallet være på rundt 14% av bilens bruktverdi, med en stegvis nedtrapping til et jevnt fall på rundt 10% fra det sjette året.

Dette betyr at hvis du kjøper en ny bil til 400.000 kroner, vil verdifallet være på 80.000 kroner det første året. Du vil altså kunne forvente å få 320.000 kroner for bilen om du selger den etter ett år. Det månedlige verdifallet er da på 6.667 kroner, noe som fort kan være mer enn det du betaler i renter og avdrag på billånet.

Størrelsen på verdifallet avhenger blant annet av biltype, merke, modell og ekstrautstyr. En del elbiler, hvor etterspørselen har vært stor og tilgangen på biler liten, har holdt seg svært godt i verdi de siste årene.

Leaser du bil, trenger du ikke tenke på verdifallet, da det er bakt inn i månedsleien.

Bilforsikring

Kostnader knyttet til forsikring varierer blant annet med bilens verdi, hvor mye du kjører, hvor du bor og alderen din. I tillegg er det avgjørende hvilken forsikringstype du ønsker. Vi skiller mellom tre hovedtyper bilforsikring:

Ansvarsforsikring

Kjøper du bil, er du pålagt å tegne en ansvarsforsikring. Dette gjelder både om du kjøper ny eller brukt bil, med noen få unntak. Forsikringen skal dekke skade du kan utsette andre personer, biler eller gjenstander for.

Delkasko

En delkasko dekker det samme som en ansvarsforsikring, men du vil også kunne få dekket skader eller tap i forbindelse med brann, knuste ruter eller tyveri av eiendeler inne i bilen.

Kasko

Velger du en full kasko, noe som anbefales på nyere biler, vil du også kunne få dekket skader på egen bil som bulker eller riper.

Trafikkforsikringsavgift

Fra 2018 ble årsavgiften på kjøretøy erstattet med en trafikkforsikringsavgift. Avgiften betales sammen med den vanlige forsikringen din.

Kjøper du elbil, er den årlige kostnaden rett over 2.000 kroner. Bensin og nyere dieselbiler betaler rett over 3.000 kroner, og eldre dieselbiler ca. 3.500 kroner i året i trafikkforsikringsavgift.

Til enhver tid gjeldende satser finnes hos Skatteetaten.

Utgifter til service og verksted

Nye biler leveres med en garanti som normalt gjelder fra 5 til 7 år, avhengig av merke. Kjøper du en ny bil, har forsikringen i orden og kjører normalt forsiktig, vil service- og verkstedkostnadene være forutsigbare i mange år.

Det eneste du må passe på er å følge bilens serviceintervaller. Dette krever bilprodusentene for at garantien skal være gyldig. Serviceintervaller varierer med merke og type bil, hvor noen krever årlig service, mens andre sjeldnere. Kjører du unormalt mye og langt, kan dette også utløse en påkrevd service.

Kjøper du bruktbil, vil kostnadene kunne variere mer. Faktorer som påvirker er gjenstående garanti, bilens alder, hvor langt den er gått, utbytting av slitasjedeler og andre uforutsette reparasjoner.

Regelmessige service du må regne med, avhengig av biltype og drivlinje, er blant annet EU-kontroll, oljeskift, skifte av oljefilter, dieselfilter, luftfilter og bremseservice.