Hopp til hovedinnhold

Få oversikt over de totale bilkostnadene

Når du skal vurdere hva du har råd til ved anskaffelse av ny bil, er det flere ting utover selve bilprisen du bør ta med i beregningen. Få oversikt her!

Illustrasjon sparegris

Kostnader ved å eie bil

  • Drivstoff/strøm
  • Rentekostnader
  • Verdifallet på bilen
  • Forsikring
  • Trafikkforsikringsavgift (årsavgift)
  • Service- og verkstedkostnader
  • Bompenger og parkering

Så mye koster drivstoff i året

Tradisjonelle fossildrevne biler trenger bensin eller diesel, mens elbiler trenger strøm. Dette koster penger, og utgjør i mange tilfeller en stor del av det årlige bilholdet. Hvor mye avhenger av hvor mye du kjører, hvor mye og hva slags drivstoff bilen bruker, samt prisen på anskaffelsen av dette.

La oss si at du kjøper en bensinbil som i gjennomsnitt bruker 0,7 liter per kjørte mil og at du kjører 15.000 kilometer i året. Med en bensinpris på 16 kroner pr liter vil du årlig bruke 16.800 kr på bensin. Det tilsvarer 1.400 kroner i måneden. For dieselbiler kan du som en tommelfingerregel trekke fra én til to kroner pr liter.

Kjøper du derimot en elektrisk bil blir kostnaden noe lavere, men hvor og når du lader er avgjørende. Hurtiglading langs hovedveiene kan være kostbart, og lader du hovedsakelig her, kan prisen fort nærme seg det du betaler for bensin eller diesel.

Lader du først og fremst hjemme, vil kostnaden være omtrent 10-20 prosent av prisen du betaler for å fylle tanken med bensin. Nøyaktig kostnad avhenger av strømavtale, type bil, kjøremønster og sesong, samt om du må investere i en hjemmelader eller ikke.

Bil som kjører i en tunnel på saml vei.

Rentekostnad på billån

Renter er enkelt forklart det du betaler banken hver måned for å låne penger, utover de månedlige avdragene. Rentekostnaden avhenger av rentesats, lånebeløpet og nedbetalingstiden.

Har du tilgjengelig egenkapital, vil belåningsgraden bli mindre, og du vil kunne få en bedre rente. Jo lavere lånebeløp og jo fortere du betaler ned lånet, jo mindre blir den totale rentekostnaden.

Samtidig er det viktig å huske at det å bruke oppsparte midler til egenkapital også medfører en rentekostnad i form av tapt innskuddsrente.

Verdifall på bil

Verdifall, eller verditap, er differansen mellom prisen du kjøper bilen for, og prisen du får igjen når du selger.

Verdifallet er en kostnad mange glemmer å ta med i beregningen når de skal se på de totalkostnadene for det å eie en bil. Faktum er at verdifallet i de fleste tilfeller er den største kostnaden, uansett om du kjøper ny eller brukt bil.

Hvordan beregne verdifall på bil?

Kjøper du nybil, kan du forvente et verdifall det første året på rundt 20 prosent. Det andre året vil fallet være på rundt 14 prosent av bilens bruktverdi, med en stegvis nedtrapping til et jevnt fall på rundt ti prosent fra det sjette året.

Dette betyr at dersom du kjøper en ny bil til 400.000 kroner, vil verdifallet være på 80.000 kroner det første året. Du vil altså kunne forvente å få 320.000 kroner for bilen om du selger den etter ett år. Det månedlige verdifallet er da på 6.667 kroner, noe som i mange tilfeller vil være mer enn det du betaler i renter og avdrag på billånet.

Størrelsen på verdifallet avhenger blant annet av biltype, merke, modell og ekstrautstyr. En del elbiler, hvor etterspørselen har vært høy og tilgangen på biler kl, har holdt seg svært godt i verdi de siste årene.

Leaser du bil, trenger du ikke tenke på verdifallet, da det er bakt inn i månedsleien.

Bilforsikring

Kostnader knyttet til forsikring varierer blant annet med bilens verdi, hvor mye du kjører, hvor du bor og alderen din. I tillegg er det avgjørende hvilken forsikringstype du velger. Vi skiller i all hovedsak mellom tre typer bilforsikring:

Ansvarsforsikring

Kjøper du bil, er du pålagt å tegne en ansvarsforsikring. Dette gjelder både om du kjøper ny eller brukt bil, med noen få unntak. Forsikringen skal dekke skade du kan utsette andre personer, biler eller gjenstander for.

Delkasko

En delkasko dekker det samme som en ansvarsforsikring, men du vil også kunne få dekket skader eller tap i forbindelse med brann, knuste ruter eller tyveri av eiendeler inne i bilen.

Kasko

Velger du en full kasko, noe som anbefales på nyere biler, vil du også kunne få dekket skader på egen bil som bulker eller riper.

Trafikkforsikringsavgift

Fra 2018 ble årsavgiften på kjøretøy erstattet med en trafikkforsikringsavgift. Avgiften betales sammen med den vanlige forsikringen din.

Kjøper du elbil, er den årlige kostnaden rett over 2.000 kroner. For bensin- og nyere dieselbiler er kostnaden rett over 3.000 kroner, mens eldre dieselbiler koster ca. 3.500 kroner i året.

Oppdaterte og gjeldende satser finner du hos Skatteetaten.